مَن رَدَّ عَن عِرضِ اَخيهِ المُسلِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ اَلبَتَّةَ هرکس آبروي مؤمني را حفظ کند، بدون ترديد بهشت بر او واجب شود. پيامبر اکرم
 
Tabriz Notary  
 امروز جمعه 24 ارديبهشت 1400

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 144 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

برگزاري جلسه درخصوص اسنادخودرووآئين نامه دفاترباکارگروه علمي وهمکاران وبرخي اقدامات کانون استان دراين رابطه

           [ تاریخ انتشار: 1400/02/02 -  کد: 921 ]

برگزاري جلسه درخصوص اسنادخودرووآئين نامه دفاترباکارگروه علمي وهمکاران وبرخي اقدامات کانون استان دراين رابطه

درجلسه کارگروه علمي کانون استان ابتدادرخصوص مباحث مربوط به اسنادخودروپيروراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بحث وبررسي صورت گرفت واعضاي حاضرباارائه پيشنهادات وراهکارهاي لازم ،حضورفعالانه درعرصه رسانه هاي ارتباطي راخواستارشده وبرتشريح الزام قانوني مبني برثبت نقل وانتقال خودرودردفاترراموردتاکيدقراردادند.درادامه جلسه بابررسي تفصيلي آئين نامه مورخ 1400/1/10بسياري ازموادآن راقانونگذاري وغيرقابل قبول دانسته واساساتصويب اين آئين نامه رافاقدمحمل حقوقي وقانوني قلمدادنمودند.ودرپايان جلسه ضمن ارائه نظرات وپيشنهادات خودبرارائه دلايل ومستندات وواکنش مناسب وهماهنگ ازناحيه همکاران ،کانونهاي استاني وشوراي عالي کانونهاوجوامع کشورتاکيدنمودند.به اطلاع همکاران محترم ميرساند؛کانون استان درخصوص اسنادخودروبااخذنظرات همکاران ضمن برگزاري جلساتي بابرخي خبرگزاريهاوصداوسيماي استان تلاش نمودکه زمينه رانسبت به انتشاراخبارصحيح ودفاع ازحقوق دفاترفراهم نمايدکه درخصوص صداوسيماعملياتي نشده ودرحال پيگيري نهايي ميباشد.وباتهيه متني درقالب بنروتوزيع آن دردفاتري که درمحل هاي پرترددميباشنداقدامات خودرادراين رابطه ادامه داده والبته تهيه متن مستندوانتشارآن درکانال هاي خبري پرمخاطب درفضاي مجازي ونيزبرگزاري جلسه بامسئولين محترم قضائي ازجمله دادستاني راباهماهنگي اداره کل محترم ثبت استان دردستورکارخوددارد.ودرخصوص آئين نامه دفاتربابرگزاري جلساتي باهمکاران واخذنظرات آنهاباکانون تهران ،شوراي عالي کانون هاوجوامع سردفتري کشور،کانون هاي شمال غرب کشوروبرخي ازمراجع وافرادتاثيرگذار ارتباط برقرارکرده وانتقادات وپيشنهادات خودرامطرح نموده است وتلاش نموده باتهيه متني موضع کانون استان رادراينخصوص مطرح نمايدکه البته مشروح اقدامات کانون درهردوموردمتعاقبااطلاع رساني خواهدشد.دانلودفايل

 

(روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي)

   نظرات خوانندگان محترم:


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2021
 
 © 2021 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary IT