خداوند به هر پرنده دانه اي مي دهد اما آنرا داخل لانه اش نمي اندازد
 
Tabriz Notary  
 امروز چهارشنبه 9 مهر 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 300 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اطلاعيه ها ...

ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي بامديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان

           [ تاریخ انتشار: 1399/05/27 -  کد: 786 ]

ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي بامديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان

باپيگيري روابط عمومي کانون استان ،جلسه اي دراداره کل ثبت اسنادواملاک وباحضورجناب آقاي افخمي مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي ،آقاي سلطاني معاونت محترم اموراسناداداره کل ثبت استان،آقاي شکري رياست محترم اداره اموراسنادوسردفتران ،آقاي نيکخواه جانشين محترم دادستان انتظامي،آقاي پرتوي کارشناس محترم اداره اموراسنادوسردفتران واعضاي هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ودرمحل اداره کل ثبت استان تشکيل گرديد.
دراين جلسه آقاي محمودحسن زاده رياست محترم کانون استان ضمن تقديروتشکرازاقدامات مديرکل محترم ثبت استان درسالم سازي وپيشبرداهداف عاليه سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ،ونيزباتشکرازتلاشهاي آقاي جبارزاده درطول دوره فعاليت خوددرمقام رياست کانون ،به بيان برخي مسائل مرتبط بابرون سپاري اجرائيه هاي اسنادلازم الاجراپرداخته وباحمايت ازبخشنامه رياست محترم قوه قضائيه مبني برتعيين سقف اسناد،خواستارارائه راهکارهاي لازم درجلوگيري ازمشکلات احتمالي اين امررايادآورشدند.
آقاي حسن زاده ضمن بيان مباحث مربوط به نسخ قانوني تعليق سردفترودفترياربه محض صدورکيفرخواست موضوع ماده 13قانون دفاتراسنادرسمي مصوب 1354،ابلاغ بخشنامه هاي سازمان ازطريق سامانه ثبت آني ،حمايت اداره کل ثبت استان ازتشکيل دادگاههاي تخصصي درحوزه دفاتر،تشکيل کارگروه مشترک فيمابين کانون وکارشناسان ومسئولين محترم اداره کل ثبت استان راخواستارشدند.
درادامه آقاي کوزه گري نائب رئيس محترم کانون باتاکيدبرتبعات منفي عدم ابلاغ رسمي بخشنامه هاي ثبتي خواستاررفع اين مشکل شده وعدم ثبت بموقع فک وفسخ اسنادرهني راموجب نارضايتي مردم دانستند.
آقاي جبارزاده عضومحترم هيات مديره باتشکرازرويکردعدالت محورانه سازمان ثبت اسنادواملاک کشور،باحمايت ازبخشنامه تعيين سقف اسناد،اجراي آنراموردتاکيدقراردادند.
درادامه آقاي حمداله حاتم زاده بخشايش عضومحترم هيات مديره نيزدراين جلسه باانتقادازعدم هماهنگي بخشهايي ازاداره باکانون وبابيان انتقادات همکاران درخصوص ايجادمحدوديت درارسال استعلامات ثبتي ،اصلاح اين روندرادرافزايش رضايتمندي مردم وهمکاران موثردانستند.
بعدازصحبتهاي اعضاي هيات مديره،آقاي محمدعلي افخمي مديرکل محترم اداره کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي درصحبتهايي ضمن موافقت باتشکيل کارگروه مشترک ،برگزاري کلاسهاي آموزشي موضوع برون سپاري اخيراجرائيه هاي ثبتي ،اعلام حمايت ازتشکيل دادگاههاي تخصصي درحوزه دفاتراسنادرسمي وتاکيدبرضرورت هماهنگي هرچه بيشتربخشهاي مختلف اداره باکانون استان ،بيان داشتند؛رويکردعدالت محورانه وفسادستيزسازمان که مصداق آن تعيين سقف تحريراسنادميباشدباقدرت وصلابت ادامه پيداخواهدکرد.
آقاي افخمي مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان درپايان هرگونه ايجادمحدوديت درارسال استعلامات ثبتي خارج ازساعات 12روزهاي پنج شنبه وقبل ازتعطيلات راموردقبول ندانسته وبربررسي آن تاکيدنمودند.
بعدازصحبتهاي مديرکل محترم ثبت استان آقاي سلطاني معاونت محترم اموراسناد دربياناتي ضمن اعلام آمادگي درخصوص تشکيل کارگروه مشترک ،صدورحکم تعليق موضوع ماده 13قانون دفاترراباتوجه به مکاتبات سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورصرفادرخصوص وظايف شغلي مرتبط قابل اجرادانستند.
درپايان جلسه آقاي نيکخواه جانشين محترم دادستان انتظامي نيزباتاکيدبرتقويت واحدبازرسي کانون،تحقق اين امررادرکاهش تخلفات وسالم سازي اين حوزه بسيارموثردانستند.
 
(روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي)
   نظرات خوانندگان محترم:


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
 
 © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary