هيچ گنجي چون دانش نيست و هيچ زيوري چون فرهنگ. حضرت علي ع
 
Tabriz Notary  
 امروز یکشنبه 22 تير 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 79 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
کتاب ارزش معاملاتي مربوط به املاک تبريزوحومه جهت اجرادرسال1399
بخشنامه رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص ارسال اسنادکاداستري ودفترچه اي بعدازتنظيم اسنادمربوطه
تعيين نمايندگان کانون درهيات هاي حل اختلاف بدوي وتجديدنظرامورمالياتي شهرستان تبريز
نظرکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص حق التحريراسنادغيرمنقول
کتاب ارزش معاملاتي مربوط به املاک تبريزوحومه جهت اجرادرسال1399

به پيوست فايل کتاب ارزش معاملاتي املاک تبريز و حومه جهت اجرا در سال 1399جهت اطلاع همکاران عزيز ارسال ميگردد.

بخشنامه رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص ارسال اسنادکاداستري ودفترچه اي بعدازتنظيم اسنادمربوطه

تعيين نمايندگان کانون درهيات هاي حل اختلاف بدوي وتجديدنظرامورمالياتي شهرستان تبريز

نظرکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص حق التحريراسنادغيرمنقول 

عناوین برگزیده ...

کتاب ارزش معاملاتي مربوط به املاک تبريزوحومه جهت اجرادرسال1399
   
به پيوست فايل کتاب ارزش معاملاتي املاک تبريز و حومه جهت اجرا در سال 1399جهت اطلاع همکاران عزيز ارسال ميگردد. دانلود ... [ ادامه ]
نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص برون سپاري اجرائيه به دفاترازتاريخ 1399/4/14
   
مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان طي نامه اي خطاب به واحدهاي ثبتي مقررداشته اندباتوجه به انتخاب استان بعنوان پايلوت ... [ ادامه ]
نامه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص اطلاعات مربوط به گشت هاي پستي وبلوک هاي ارزش معاملاتي ادارات امورمالياتي بانضمام آدرس ادارات امورمالياتي مذکور
   
نامه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص اطلاعات مربوط به گشت هاي پستي وبلوک هاي ارزش معاملاتي ادارات امورمالياتي بانضمام ... [ ادامه ]
نامه معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان مبني برخودداري ازثبت معاملات اراضي واملاک موقوفي موضوع پلاکهاي مندرج درذيل نامه قبل ازاستعلام ازمراجع مربوطه
   
نامه معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان مبني برخودداري ازثبت معاملات اراضي واملاک موقوفي موضوع پلاکهاي مندرج درذيل ... [ ادامه ]
شماره حساب وشناسه اسنادتک برگي واحدهاي ثبتي تبريزوحومه
   
به پيوست فايل شماره حساب وشناسه تجميعي اسنادتک برگي واحدهاي ثبتي تبريزوحومه جهت واريزهزينه هاي مربوطه ارسال ... [ ادامه ]
ليست دفاتراسنادرسمي داراي مجوزRAدراستان آذربايجان شرقي
   
ليست دفاتراسنادرسمي داراي مجوزRAدراستان آذربايجان شرقي جهت تمديدتوکن همکاران به پيوست ارسال ميگردد.فايل (روابط عمومي ... [ ادامه ]
بخشنامه رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص ارسال اسنادکاداستري ودفترچه اي بعدازتنظيم اسنادمربوطه
   
به اطلاع همکاران عزيزميرساندرياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشورطي بخشنامه اي به دفاتراسنادرسمي تکليف نموده است کليه ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • کتاب ارزش معاملاتي مربوط به املاک تبريزوحومه جهت اجرادرسال1399 [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص برون سپاري اجرائيه به دفاترازتاريخ 1399/4/14 [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص اطلاعات مربوط به گشت هاي پستي وبلوک هاي ارزش معاملاتي ادارات امورمالياتي بانضمام آدرس ادارات امورمالياتي مذکور [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان مبني برخودداري ازثبت معاملات اراضي واملاک موقوفي موضوع پلاکهاي مندرج درذيل نامه قبل ازاستعلام ازمراجع مربوطه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • شماره حساب وشناسه اسنادتک برگي واحدهاي ثبتي تبريزوحومه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • ليست دفاتراسنادرسمي داراي مجوزRAدراستان آذربايجان شرقي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • بخشنامه رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص ارسال اسنادکاداستري ودفترچه اي بعدازتنظيم اسنادمربوطه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • تعيين نمايندگان کانون درهيات هاي حل اختلاف بدوي وتجديدنظرامورمالياتي شهرستان تبريز [اطلاعيه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 70و71 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • برگزاري آزمون کتبي دفترياري [اطلاعيه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 68و69 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • فايل شماره حساب هاوشناسه هاي مربوط به ادارات ثبت استان [اطلاعيه ها]

 • تغييرات در هيات مديره کانون سردفتران و دفترياران تهران [اطلاعيه ها]

 • نظرکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص حق التحريراسنادغيرمنقول [اطلاعيه ها]

 • برگزاري جلسات آموزشي اخذاستعلام الکترونيک گواهي موضوع تبصره4ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم [اطلاعيه ها]

 • درخواست مرکزنيکوکاري شهيدقاسم سليماني جامعه حقوقي ازهمکاران مبني برهمکاري بامرکزمزبوروواريزکمک هاي نقدي وزکات فطره به حساب مرکز [اطلاعيه ها]

 • بخشنامه سازمان امورمالياتي مبني برتمديددوماهه مهلت پرداخت مبالغ وارائه اظهارنامه هاي ماليات برمشاغل وقانون ماليات برارزش افزوده دوره اول (بهار)سال1399 [اطلاعيه ها]

 • عدم تغييرهزينه استعلام ثبتي املاک [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • برگزاري کارگاه آموزشي وکاربردي نحوه ارسال استعلام الکترونيک گواهي دارايي براي همکاران مستقردرشهرستانهاي استان [اطلاعيه ها]

 • تعرفه چاپ شده حق التحريردفاترآماده تحويل به همکاران [اطلاعيه ها]

 • امضاءتفاهم نامه انجام خدمات بيمه اي کانون استان وشرکت بيمه ماشعبه آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • جلسه مشترک هيات مديره،کارشناسان امورمالياتي واعضاي کميسيون امورمالياتي کانون استان [اطلاعيه ها]

 • برگزاري کارگاه آموزشي وکاربردي نحوه ارسال استعلام الکترونيک گواهي دارايي [اطلاعيه ها]

 • نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برضرورت ارسال الکترونيک آمارماهانه وحذف دفتردرآمد [اطلاعيه ها]

 • شماره هاي تماس کارشناسان امورمالياتي جهت پاسخگويي به همکاران درخصوص ارسال الکترونيکي گواهي دارايي [اطلاعيه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
  عنوان: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع
   
  عنوان مقاله: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مبحث اول: تخلفات پيش فروشنده ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  کتاب ارزش معاملاتي مربوط به املاک تبريزوحومه جهت اجرادرسال1399
   
  به پيوست فايل کتاب ارزش معاملاتي املاک تبريز و حومه جهت اجرا در سال 1399جهت اطلاع همکاران عزيز ارسال ميگردد. دانلود فايل (روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران ... [ ادامه ]
  نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص برون سپاري اجرائيه به دفاترازتاريخ 1399/4/14
   
  مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان طي نامه اي خطاب به واحدهاي ثبتي مقررداشته اندباتوجه به انتخاب استان بعنوان پايلوت برون سپاري صدوراجرائيه مفاداسنادرسمي ازتاريخ ... [ ادامه ]
  نامه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص اطلاعات مربوط به گشت هاي پستي وبلوک هاي ارزش معاملاتي ادارات امورمالياتي بانضمام آدرس ادارات امورمالياتي مذکور
   
  نامه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص اطلاعات مربوط به گشت هاي پستي وبلوک هاي ارزش معاملاتي ادارات امورمالياتي بانضمام آدرس ادارات امورمالياتي مذکورجهت اطلاع همکاران به ... [ ادامه ]
  نامه معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان مبني برخودداري ازثبت معاملات اراضي واملاک موقوفي موضوع پلاکهاي مندرج درذيل نامه قبل ازاستعلام ازمراجع مربوطه
   
  نامه معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان مبني برخودداري ازثبت معاملات اراضي واملاک موقوفي موضوع پلاکهاي مندرج درذيل نامه قبل ازاستعلام ازمراجع مربوطه جهت اطلاع خدمت ... [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
   
   © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary