رسول اکرم ص: إنَّي بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الأخلاقِ: به راستي که من براي به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده ام
 
Tabriz Notary  
 امروز یکشنبه 2 آبان 1400

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 198 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
نامه دبيرمحترم هيات نظارت برانتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برامکان ثبت نام فيزيکي داوطلبان تاساعت 15/30روزدوشنبه مورخه 1400/8/3
انتشارآگهي انتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
 مجادله بر سر برگ سبز تمامي ندارد/ تعديل20 هزارنيروي شاغل در دفاتر ثبت با برگ سبز
ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان بادکترخليل اللهي رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي
نامه دبيرمحترم هيات نظارت برانتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برامکان ثبت نام فيزيکي داوطلبان تاساعت 15/30روزدوشنبه مورخه 1400/8/3

انتشارآگهي انتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

مجادله بر سر برگ سبز تمامي ندارد/ تعديل20 هزارنيروي شاغل در دفاتر ثبت با برگ سبز

ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان بادکترخليل اللهي رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي 

عناوین برگزیده ...

نامه دبيرمحترم هيات نظارت برانتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برامکان ثبت نام فيزيکي داوطلبان تاساعت 15/30روزدوشنبه مورخه 1400/8/3
   
احتراما با عنايت به اينکه پايان مدت ثبت نام در هيئت مديره کانون ، با روز تعطيلي مواجه گرديده است فلذا با تصيم هيئت نظارت ... [ ادامه ]
انتشارآگهي انتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
   
به اطلاع کليه سردفتران و دفترياران محترم اسناد رسمي استان آذربايجان شرقي مي رساند ، به منظور برگزاري انتخابات هيات مديره ... [ ادامه ]
مجادله بر سر برگ سبز تمامي ندارد/ تعديل20 هزارنيروي شاغل در دفاتر ثبت با برگ سبز
   
رئيس کانون سردفتران آذربايجان شرقي در مورد بحث سند خودرو و تعيين مرجع در اين خصوص نيز گفت: با طرح اين موضوع نيز درآمد و ... [ ادامه ]
ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان بادکترخليل اللهي رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي
   
هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درديداري بادکترخليل اللهي رئيس کل محترم دادگستري استان ودرمحل ... [ ادامه ]
ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان بامديرکل ومعاونين محترم امورمالياتي استان آذربايجان شرقي
   
هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درجلسه اي که باحضورمديرکل امورمالياتي استان بهمراه معاونين ... [ ادامه ]
توصيه به همکاران محترم دررابطه بااجراي دستورالعمل پذيرش درخواست اسنادمالکيت
   
بدين وسيله به همکاران محترم توصيه ميگردددرراستاي همراهي باسازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشوردراجراي سياست هاي برون سپاري ... [ ادامه ]
ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي وجمعي ازهمکاران باحجت الاسلام سيدمحمدعلي آل هاشم امام جمعه محبوب ومردمي تبريز
   
حجت الاسلام سيدمحمدعلي آل هاشم امروز در ديدار جمعي از هيئت مديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي اظهار داشت: ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • نامه دبيرمحترم هيات نظارت برانتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برامکان ثبت نام فيزيکي داوطلبان تاساعت 15/30روزدوشنبه مورخه 1400/8/3 [اطلاعيه ها]

 • انتشارآگهي انتخابات هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • مجادله بر سر برگ سبز تمامي ندارد/ تعديل20 هزارنيروي شاغل در دفاتر ثبت با برگ سبز [اخبار]

 • ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان بادکترخليل اللهي رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي [اخبار]

 • ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان بامديرکل ومعاونين محترم امورمالياتي استان آذربايجان شرقي [اخبار]

 • درپي درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي صورت گرفت: ابلاغيه دادگستري استان به دفاترپيشخوان قضايي مبني برممانعت ازپذيرش شکايات مطروحه تحت عنوان دفاتراسنادرسمي. [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • توصيه به همکاران محترم دررابطه بااجراي دستورالعمل پذيرش درخواست اسنادمالکيت [اطلاعيه ها]

 • ديدارهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي وجمعي ازهمکاران باحجت الاسلام سيدمحمدعلي آل هاشم امام جمعه محبوب ومردمي تبريز [اخبار]

 • اطلاعيه واحدبيمه ودرمان کانون استان درخصوص هزينه هاي تشخيص کرونا [اطلاعيه ها]

 • نحوه صدوراجرائيه درباره بانک هاوموسسات اعتباري ادغامي دربانک سپه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند. [اخبار]

 • بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • دعوت به مشارکت همکاران درکميته پارلماني کانون استان [اطلاعيه ها]

 • دعوت ازهمکاران به حضوردربرگزاري جلسه هم انديشي پيرامون مسائل ومشکلات جاري دفاتراسنادرسمي [اطلاعيه ها]

 • نامه رياست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص نحوه تنظيم اسنادخودرودرصورت عدم صدورتاييديه نقل وانتقال ازطرف راهنمايي ورانندگي [اطلاعيه ها]

 • سخنگوي محترم قوه قضائيه؛نامه دادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودرومغايربابخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده وتفسيرقانون عادي صرفادرصلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد. [اخبار]

 • واگذاري کفالت دفترخانه به دفترياران واجدشرايط همان دفترخانه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • اطلاعيه شماره يک ؛اعلام برنامه واکسيناسيون همکاران سردفتر و دفتريار اول تبريز [اطلاعيه ها]

 • پايگاههاي خبري نداي بي صدا،آساخبر،روزنامه مهدتمدن وعجبشير؛واکسيناسيون سردفتران ودفترياران آذربايجان شرقي به زودي انجام مي شود. [اخبار]

 • پايگاه خبري اقتصادآينده؛ارسال آنلاين آماردفاتربه اداره امورمالياتي [اخبار]

 • برگزاري آزمون دفترياري [اطلاعيه ها]

 • قابل توجه دفاتراسنادرسمي شهرتبريز؛تحقق ارسال الکترونيک آماراسنادبه اداره امورمالياتي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • برگزاري آزمون اختباردفترياري دراواسط هفته آتي [اطلاعيه ها]

 • فعاليت دفاتر اسناد رسمي در تمام روزهاي هفته/ پنجشنبه‌ها تعطيل نيست [اطلاعيه ها]

 • نامه سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي درخصوص دستورالعمل اجراي راي وحدت رويه 794 ديوان عالي کشور [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  بحث مختصري درموردضرورت صدورقبوض اقساطي
   
  بنام خدا.چندروزقبل در کانال تلگرامي سردفتران آذربايجان در خصوص قبوض اقساطي بحثي صورت گرفت که بعضي از دوستان معتقدند در مواقعي که موجر يا دائن يا طلبکار شماره حساب بانکي ... [ ادامه ]
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  درپي درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي صورت گرفت: ابلاغيه دادگستري استان به دفاترپيشخوان قضايي مبني برممانعت ازپذيرش شکايات مطروحه تحت عنوان دفاتراسنادرسمي.
   
  درپي درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي صورت گرفت:ابلاغيه دادگستري استان به دفاترپيشخوان قضايي مبني برممانعت ازپذيرش شکايات مطروحه تحت عنوان ... [ ادامه ]
  نحوه صدوراجرائيه درباره بانک هاوموسسات اعتباري ادغامي دربانک سپه
   
  نحوه صدوراجرائيه درباره بانک هاوموسسات اعتباري ادغامي دربانک سپه.دانلودفايل [ ادامه ]
  بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو
   
  بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو.دانلودفايل [ ادامه ]
  واگذاري کفالت دفترخانه به دفترياران واجدشرايط همان دفترخانه
   
  واگذاري کفالت دفترخانه به دفترياران واجدشرايط همان دفترخانه.دانلودفايل [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2021
   
   © 2021 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary IT