خداوند به هر پرنده دانه اي مي دهد اما آنرا داخل لانه اش نمي اندازد
 
Tabriz Notary  
 امروز چهارشنبه 9 مهر 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 332 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
برگزاري دومين جلسه کارگروه علمي درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
حضوردکترانبارکي مسئول بسيج حقوقدانان کشوروسرهنگ عقلمندي مسئول بسيج حقوقدانان استان وهيات همراه درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
پيگيري مطالبات همکاران درديداربامديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي
ديدارکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي باحجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نماينده محترم مردم تبريزآذرشهرواسکوونائب رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي
برگزاري دومين جلسه کارگروه علمي درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

حضوردکترانبارکي مسئول بسيج حقوقدانان کشوروسرهنگ عقلمندي مسئول بسيج حقوقدانان استان وهيات همراه درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

پيگيري مطالبات همکاران درديداربامديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي

ديدارکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي باحجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نماينده محترم مردم تبريزآذرشهرواسکوونائب رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي 

عناوین برگزیده ...

نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي خطاب به مهندس ايرج شهين باهرشهردارمحترم کلانشهرتبريزمبني بررعايت حقوق دفاترطبق تبصره ذيل بند 24ماده55قانون شهرداري دررابطه بامحل دفاترباکاربري مسکوني
   
نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي خطاب به مهندس ايرج شهين باهرشهردارمحترم کلانشهرتبريزمبني بررعايت ... [ ادامه ]
برگزاري دومين جلسه کارگروه علمي درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
   
دردومين جلسه کارگروه علمي که درمحل کانون استان برگزارگرديدمسائل وموضوعاتي که فيمابين دفاتروادارات ذيربط محل اختلاف بوده ... [ ادامه ]
حضوردکترانبارکي مسئول بسيج حقوقدانان کشوروسرهنگ عقلمندي مسئول بسيج حقوقدانان استان وهيات همراه درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
   
دراين جلسه آقاي محمودحسن زاده رياست کانون استان واعضاي هيات مديره ضمن عرض خيرمقدم خدمت دکترانبارکي ،سرهنگ عقلمندي وهيات ... [ ادامه ]
گزارش کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص ثبت نام همکاران درسامانه ثناوبرگزاري دوره هاي آموزشي پذيرش اجرائيه مفاداسنادلازم الاجرا
   
گزارش کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص ثبت نام همکاران درسامانه ثناوبرگزاري دوره هاي آموزشي پذيرش اجرائيه ... [ ادامه ]
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص واريزکليه هزينه هاي اسنادتک برگي ازطريق دستگاه posمستقردردفاتراسنادرسمي
   
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص واريزکليه هزينه هاي اسنادتک برگي ازطريق دستگاه ... [ ادامه ]
درخواست مجددکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برحذف دفتردرآمددردفاتراسنادرسمي
   
درخواست مجددکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برحذف دفتردرآمددردفاتراسنادرسمي.دانلودفايل [ ادامه ]
پيگيري مطالبات همکاران درديداربامديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي
   
آقايان حسن زاده وکوزه گري رئيس ونائب رئيس محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي بنمايندگي ازهيات مديره ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي76و77 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي خطاب به مهندس ايرج شهين باهرشهردارمحترم کلانشهرتبريزمبني بررعايت حقوق دفاترطبق تبصره ذيل بند 24ماده55قانون شهرداري دررابطه بامحل دفاترباکاربري مسکوني [اطلاعيه ها]

 • برگزاري دومين جلسه کارگروه علمي درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • حضوردکترانبارکي مسئول بسيج حقوقدانان کشوروسرهنگ عقلمندي مسئول بسيج حقوقدانان استان وهيات همراه درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • گزارش کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص ثبت نام همکاران درسامانه ثناوبرگزاري دوره هاي آموزشي پذيرش اجرائيه مفاداسنادلازم الاجرا [اطلاعيه ها]

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص واريزکليه هزينه هاي اسنادتک برگي ازطريق دستگاه posمستقردردفاتراسنادرسمي [اطلاعيه ها]

 • درخواست مجددکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برحذف دفتردرآمددردفاتراسنادرسمي [اطلاعيه ها]

 • دستورشعبه 21بازپرسي دادسراي عمومي وانقلاب تبريزمبني برعدم تنظيم هرگونه سندانتقال وياوکالت فروش درخصوص اراضي زرنق توسط شرکت سرمايه گذاري وتوسعه مسکن نوين کوثروموسسه جامع يادگاران دفاع مقدس وايثارگران [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • پيگيري مطالبات همکاران درديداربامديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • ديدارکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي باحجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نماينده محترم مردم تبريزآذرشهرواسکوونائب رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي [اطلاعيه ها]

 • نامه مورخ17/ 6/ 1399معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان مديران کل ثبت اسناد و املاک استان ها در خصوص ؛ الزام دفاتر اسناد رسمي به ارائه خدمات نقل و انتقال املاک مسکوني موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • درخواست اداره ثبت تبريزمبني برارائه آمارهزينه هاي اسنادتک برگي واريزي دستگاه POSدفاتر [اطلاعيه ها]

 • مکاتبه کانون بااداره کل ثبت اسنادواملاک استان دررابطه با محدوديت هاي ايجادشده درخصوص ارسال استعلامات ثبتي [اطلاعيه ها]

 • ايرادات سامانه ثبت آني اعلامي از طرف کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 74و75 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • تاکيدمديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برواريزهزينه هاي اوراق بهادارازجمله سندتک برگي متعلق به حوزه ثبت اسکوباشناسه هاي اداره ثبت اسکو [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • مکاتبه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص برخي سوالات وابهامات مطروحه دررابطه بااستعلام الکترونيک نقل وانتقال املاک [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه اداره کل امورمالياتي استان آذربايجان شرقي درخصوص مشخص نمودن معوض ويابلاعوض بودن نقل وانتقال املاک درقالب سندمصالحه به شرط عمري توسط دفاتراسنادرسمي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري تبريزدرخصوص تفکيک واژه بالکن ازتراس درمکاتبات مربوطه توسط دفاتروتفهيم موضوع به مراجعان [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • اطلاعيه شوراي عالي کانون ها و جوامع سردفتري کشور در خصوص وضعيت کميسيون هاي تقسيم اسناد دولتي پس از ابلاغ سقف تحرير اسناد [اطلاعيه ها]

 • بخشنامه رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص لزوم حصول اطمينان دفاتراسنادرسمي مبني برثبت نام متقاضيان درسامانه ثناقبل ازصدوراجرائيه ياپذيرش درخواست صدوراجرائيه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • حق‌الزحمه پذيرش درخواست صدور اجرائيه در دفاتر اسناد رسمي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • جلسه هيات مديره باکارشناسان ومسئولين بانک شهر [اطلاعيه ها]

 • تشکيل کارگروه علمي درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • آزمون دفترياري اسناد رسمي هفتم شهريور برگزار مي شود [اطلاعيه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
  عنوان: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع
   
  عنوان مقاله: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مبحث اول: تخلفات پيش فروشنده ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  دستورشعبه 21بازپرسي دادسراي عمومي وانقلاب تبريزمبني برعدم تنظيم هرگونه سندانتقال وياوکالت فروش درخصوص اراضي زرنق توسط شرکت سرمايه گذاري وتوسعه مسکن نوين کوثروموسسه جامع يادگاران دفاع مقدس وايثارگران
   
  دستورشعبه 21بازپرسي دادسراي عمومي وانقلاب تبريزمبني برعدم تنظيم هرگونه سندانتقال وياوکالت فروش درخصوص اراضي زرنق توسط شرکت سرمايه گذاري وتوسعه مسکن نوين کوثروموسسه جامع ... [ ادامه ]
  نامه مورخ17/ 6/ 1399معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان مديران کل ثبت اسناد و املاک استان ها در خصوص ؛ الزام دفاتر اسناد رسمي به ارائه خدمات نقل و انتقال املاک مسکوني موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم
   
  نامه مورخ 17/ 6/ 1399 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان مديران کل ثبت اسناد و املاک استان ها در خصوص ؛الزام دفاتر اسناد رسمي به ارائه خدمات نقل و ... [ ادامه ]
  تاکيدمديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برواريزهزينه هاي اوراق بهادارازجمله سندتک برگي متعلق به حوزه ثبت اسکوباشناسه هاي اداره ثبت اسکو
   
  تاکيدمديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برواريزهزينه هاي اوراق بهادارازجمله سندتک برگي متعلق به حوزه ثبت اسکوباشناسه هاي اداره ثبت اسکو.دانلودفايل [ ادامه ]
  مکاتبه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص برخي سوالات وابهامات مطروحه دررابطه بااستعلام الکترونيک نقل وانتقال املاک
   
  مکاتبه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص برخي سوالات وابهامات مطروحه دررابطه بااستعلام الکترونيک نقل وانتقال املاک.دانلودفايل [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
   
   © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary