هيچ گنجي چون دانش نيست و هيچ زيوري چون فرهنگ. حضرت علي ع
 
Tabriz Notary  
 امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 39 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
جلسه فوق العاده کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي پيرامون آيين نامه اصلاحي قانون دفاتراسنادرسمي وکانون سردفتران ودفترياران مصوب1354بااصلاحات والحاقات بعدي پيشنهادي سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
برگزاري کلاسهاي آموزش عملي نحوه پذيرش درخواست اجراي مفاداسنادلازم الاجرا
تغييرات درهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
باپيگيريهاي کانون استان محقق شد؛معافيت دوتابلوازسه تابلوي مصوب سازمان ازپرداخت عوارض شهرداري تبريزدرسال 99
جلسه فوق العاده کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي پيرامون آيين نامه اصلاحي قانون دفاتراسنادرسمي وکانون سردفتران ودفترياران مصوب1354بااصلاحات والحاقات بعدي پيشنهادي سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

برگزاري کلاسهاي آموزش عملي نحوه پذيرش درخواست اجراي مفاداسنادلازم الاجرا

تغييرات درهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

باپيگيريهاي کانون استان محقق شد؛معافيت دوتابلوازسه تابلوي مصوب سازمان ازپرداخت عوارض شهرداري تبريزدرسال 99 

عناوین برگزیده ...

جلسه فوق العاده کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي پيرامون آيين نامه اصلاحي قانون دفاتراسنادرسمي وکانون سردفتران ودفترياران مصوب1354بااصلاحات والحاقات بعدي پيشنهادي سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
   
درراستاي مصوبه هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي،جلسه فوق العاده بهمراه همکاران مدعوپيرامون ... [ ادامه ]
برگزاري کلاسهاي آموزش عملي نحوه پذيرش درخواست اجراي مفاداسنادلازم الاجرا
   
به اطلاع همکاران محترم ميرساندکلاسهاي آموزش عملي نحوه پذيرش درخواست اجراي مفاداسنادلازم الاجرابموجب توافق فيمابين کانون ... [ ادامه ]
تغييرات درهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
   
درپي استعفاي آقاي محمدعلي جبارزاده ازسمت رياست هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان،هيات مديره کانون اقدام به ... [ ادامه ]
باپيگيريهاي کانون استان محقق شد؛معافيت دوتابلوازسه تابلوي مصوب سازمان ازپرداخت عوارض شهرداري تبريزدرسال 99
   
به اطلاع همکاران عزيزميرساند با پيگيريهاي هيات مديره كانون استان و جلسات مكرر با اعضاي شوراي شهر تبريز و مدير كل درآمد و ... [ ادامه ]
نامه مديرکل ثبت استان درخصوص شرايط صدوراجرائيه درراستاي برون سپاري هاي اخيرسازمان
   
نامه مديرکل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي درخصوص شرايط صدوراجرائيه درراستاي برون سپاري هاي اخيرسازمان ثبت ... [ ادامه ]
بررسي مسائل مربوط به طرح برون سپاري اجرائيه دردفاتراسنادرسمي
   
درجلسه بررسي مسائل مربوط به طرح برون سپاري اجرائيه دردفاتراسنادرسمي که درتاريخ 99/5/1درمحل اداره کل ثبت اسنادواملاک ... [ ادامه ]
درخواست ارائه انتقادات وپيشنهادات همکاران استان دررابطه بامسائل مالياتي مرتبط بادفاتر
   
باتوجه به درخواست کميسيون امورمالياتي کانون استان وتصويب هيات مديره مقررگرديده جلسه اي بامسئولين محترم اداره امورمالياتي ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • نامه مديرکل ثبت احوال استان آذربايجان شرقي مبني برخودداري ازارجاع دارندگان رسيدهاي کارت هوشمندملي به ادارات ثبت احوال [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • جلسه فوق العاده کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي پيرامون آيين نامه اصلاحي قانون دفاتراسنادرسمي وکانون سردفتران ودفترياران مصوب1354بااصلاحات والحاقات بعدي پيشنهادي سازمان ثبت اسنادواملاک کشور [اطلاعيه ها]

 • قيد مهر «پذيرش اجرا شد» براي اسناد در حکم لازم الاجرا در دفاتر اسناد رسمي و عودت ‌اصل مستندات(اصل چک و قراردادبانکي وقبوض اقساطي و غيره [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه رياست محترم اداره بازرسي ورسيدگي به شکايات اداره کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي دررابطه با اعلام اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان سامانه ثنا [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه اداره محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص ابطال سندوکالت شماره6995مورخ 1393/1/7دفتر3مرند [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه فرمانده قرارگاه عملياتي لشکر21حمزه درخصوص خريدوفروش وکالتي امتيازعضويت درتعاوني مسکن (اراضي ميدان تيرارتش) [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • برگزاري کلاسهاي آموزش عملي نحوه پذيرش درخواست اجراي مفاداسنادلازم الاجرا [اطلاعيه ها]

 • نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص اعلام اموال شخص ورشکسته با مشخصات مندرج درنامه ارسالي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • راهنماي رفع نقص اجرائيه اسنادتنظيمي دفاتراسنادرسمي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • تغييرات درهيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • باپيگيريهاي کانون استان محقق شد؛معافيت دوتابلوازسه تابلوي مصوب سازمان ازپرداخت عوارض شهرداري تبريزدرسال 99 [اطلاعيه ها]

 • نامه مديرکل ثبت استان درخصوص شرايط صدوراجرائيه درراستاي برون سپاري هاي اخيرسازمان [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • بررسي مسائل مربوط به طرح برون سپاري اجرائيه دردفاتراسنادرسمي [اطلاعيه ها]

 • درخواست ارائه انتقادات وپيشنهادات همکاران استان دررابطه بامسائل مالياتي مرتبط بادفاتر [اطلاعيه ها]

 • ابلاغ کيفرخواستهاودادنامه هاونيزارسال لايحه دفاعيه توسط دفاترازطريق سامانه ثبت آني [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • اطلاعيه مهم درخصوص ثبت نام همکاران درسامانه ثنا [اطلاعيه ها]

 • نامه کانون استان درخصوص رفع ابهام ازثبت نام همکاران درسامانه ثنا [اطلاعيه ها]

 • اطلاعيه کانون استان درخصوص ثبت نام درسامانه ثناوتهيه دستگاه امضاء الکترونيک [اطلاعيه ها]

 • بخشنامه سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورمبني برلزوم ثبت نام سران دفاتردرسامانه ثناوتجهيزدفاتربه دستگاه امضاءالکترونيک [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه اداره کل ثبت اسنادواملاک استان درخصوص جعلي بودن سندوکالت شماره 5179مورخ 57/8/16منتسب به دفتر62تبريز [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 72و73 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • کتاب ارزش معاملاتي مربوط به املاک تبريزوحومه جهت اجرادرسال1399 [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص برون سپاري اجرائيه به دفاترازتاريخ 1399/4/14 [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه اداره کل امورمالياتي استان درخصوص اطلاعات مربوط به گشت هاي پستي وبلوک هاي ارزش معاملاتي ادارات امورمالياتي بانضمام آدرس ادارات امورمالياتي مذکور [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • نامه معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان مبني برخودداري ازثبت معاملات اراضي واملاک موقوفي موضوع پلاکهاي مندرج درذيل نامه قبل ازاستعلام ازمراجع مربوطه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
  عنوان: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع
   
  عنوان مقاله: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مبحث اول: تخلفات پيش فروشنده ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  نامه مديرکل ثبت احوال استان آذربايجان شرقي مبني برخودداري ازارجاع دارندگان رسيدهاي کارت هوشمندملي به ادارات ثبت احوال
   
  نامه مديرکل ثبت احوال استان آذربايجان شرقي مبني برخودداري ازارجاع دارندگان رسيدهاي کارت هوشمندملي به ادارات ثبت احوال.دانلودفايل [ ادامه ]
  قيد مهر «پذيرش اجرا شد» براي اسناد در حکم لازم الاجرا در دفاتر اسناد رسمي و عودت ‌اصل مستندات(اصل چک و قراردادبانکي وقبوض اقساطي و غيره
   
  نامه اداره محترم ثبت اسنادواملاک کشوردرخصوص قيد مهر پذيرش اجرا شد براي اسناد در حکم لازم الاجرا در دفاتر اسناد رسمي و عودت اصل مستندات(اصل چک و قراردادبانکي وقبوض اقساطي ... [ ادامه ]
  نامه رياست محترم اداره بازرسي ورسيدگي به شکايات اداره کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي دررابطه با اعلام اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان سامانه ثنا
   
  نامه رياست محترم اداره بازرسي ورسيدگي به شکايات اداره کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي دررابطه با اعلام اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان سامانه ثنا.دانلودفايل [ ادامه ]
  نامه اداره محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص ابطال سندوکالت شماره6995مورخ 1393/1/7دفتر3مرند
   
  نامه اداره محترم ثبت اسنادواملاک استان درخصوص ابطال سندوکالت شماره6995مورخ 1393/1/7دفتر3مرند.دانلودفايل [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
   
   © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary