هيچ گنجي چون دانش نيست و هيچ زيوري چون فرهنگ. حضرت علي ع
 
Tabriz Notary  
 امروز ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 241 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
برگزاري جلسات آموزشي اخذاستعلام الکترونيک گواهي موضوع تبصره4ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم
درخواست مرکزنيکوکاري شهيدقاسم سليماني جامعه حقوقي ازهمکاران مبني برهمکاري بامرکزمزبوروواريزکمک هاي نقدي وزکات فطره به حساب مرکز
بخشنامه سازمان امورمالياتي مبني برتمديددوماهه مهلت پرداخت مبالغ وارائه اظهارنامه هاي ماليات برمشاغل وقانون ماليات برارزش افزوده دوره اول (بهار)سال1399
امضاءتفاهم نامه انجام خدمات بيمه اي کانون استان وشرکت بيمه ماشعبه آذربايجان شرقي
برگزاري جلسات آموزشي اخذاستعلام الکترونيک گواهي موضوع تبصره4ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم

درخواست مرکزنيکوکاري شهيدقاسم سليماني جامعه حقوقي ازهمکاران مبني برهمکاري بامرکزمزبوروواريزکمک هاي نقدي وزکات فطره به حساب مرکز

بخشنامه سازمان امورمالياتي مبني برتمديددوماهه مهلت پرداخت مبالغ وارائه اظهارنامه هاي ماليات برمشاغل وقانون ماليات برارزش افزوده دوره اول (بهار)سال1399

امضاءتفاهم نامه انجام خدمات بيمه اي کانون استان وشرکت بيمه ماشعبه آذربايجان شرقي 

عناوین برگزیده ...

برگزاري جلسات آموزشي اخذاستعلام الکترونيک گواهي موضوع تبصره4ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم
   
باعنايت به اجراي قانون اخذ استعلام الکترونيک گواهي موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن ... [ ادامه ]
درخواست مرکزنيکوکاري شهيدقاسم سليماني جامعه حقوقي ازهمکاران مبني برهمکاري بامرکزمزبوروواريزکمک هاي نقدي وزکات فطره به حساب مرکز
   
مرکزنيکوکاري شهيدقاسم سليماني جامعه حقوقي که بامشارکت جمعي ازحقوقدانان،وکلا،سردفتران اسنادرسمي وکارشناسان رسمي دادگستري ... [ ادامه ]
بخشنامه سازمان امورمالياتي مبني برتمديددوماهه مهلت پرداخت مبالغ وارائه اظهارنامه هاي ماليات برمشاغل وقانون ماليات برارزش افزوده دوره اول (بهار)سال1399
   
به اطلاع همکاران عزيزميرساندسازمان امورمالياتي کشورطي بخشنامه شماره24/ 99/ 200مورخ99/2/29درراستاي ابلاغ مصوبات هفدهمين ... [ ادامه ]
برگزاري کارگاه آموزشي وکاربردي نحوه ارسال استعلام الکترونيک گواهي دارايي براي همکاران مستقردرشهرستانهاي استان
   
ضمن آرزوي قبولي طاعات وعبادات به اطلاع همکاران مستقردرشهرستانهاي استان ميرساندباهماهنگي کميسيون امورمالياتي کانون ... [ ادامه ]
امضاءتفاهم نامه انجام خدمات بيمه اي کانون استان وشرکت بيمه ماشعبه آذربايجان شرقي
   
به اطلاع همکاران گرانقدر مي رساند تفاهم نامه انجام خدمات بيمه اي فيمابين کانون استان و سرپرستي بيمه ما به امضاء رسيد لذا ... [ ادامه ]
جلسه مشترک هيات مديره،کارشناسان امورمالياتي واعضاي کميسيون امورمالياتي کانون استان
   
درادامه بررسي استعلام الکترونيک گواهي دارايي جلسه اي درمحل کانون استان وباحضورهيات مديره کانون،تعدادي ازکارشناسان ... [ ادامه ]
برگزاري کارگاه آموزشي وکاربردي نحوه ارسال استعلام الکترونيک گواهي دارايي
   
به اطلاع همکاران بزرگوارميرساندباهماهنگي کميسيون امورمالياتي کانون استان وپيگيري هيات مديره وبالحاظ رعايت محدوديت ناشي ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • برگزاري جلسات آموزشي اخذاستعلام الکترونيک گواهي موضوع تبصره4ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم [اطلاعيه ها]

 • درخواست مرکزنيکوکاري شهيدقاسم سليماني جامعه حقوقي ازهمکاران مبني برهمکاري بامرکزمزبوروواريزکمک هاي نقدي وزکات فطره به حساب مرکز [اطلاعيه ها]

 • بخشنامه سازمان امورمالياتي مبني برتمديددوماهه مهلت پرداخت مبالغ وارائه اظهارنامه هاي ماليات برمشاغل وقانون ماليات برارزش افزوده دوره اول (بهار)سال1399 [اطلاعيه ها]

 • عدم تغييرهزينه استعلام ثبتي املاک [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • برگزاري کارگاه آموزشي وکاربردي نحوه ارسال استعلام الکترونيک گواهي دارايي براي همکاران مستقردرشهرستانهاي استان [اطلاعيه ها]

 • تعرفه چاپ شده حق التحريردفاترآماده تحويل به همکاران [اطلاعيه ها]

 • امضاءتفاهم نامه انجام خدمات بيمه اي کانون استان وشرکت بيمه ماشعبه آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • جلسه مشترک هيات مديره،کارشناسان امورمالياتي واعضاي کميسيون امورمالياتي کانون استان [اطلاعيه ها]

 • برگزاري کارگاه آموزشي وکاربردي نحوه ارسال استعلام الکترونيک گواهي دارايي [اطلاعيه ها]

 • نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برضرورت ارسال الکترونيک آمارماهانه وحذف دفتردرآمد [اطلاعيه ها]

 • شماره هاي تماس کارشناسان امورمالياتي جهت پاسخگويي به همکاران درخصوص ارسال الکترونيکي گواهي دارايي [اطلاعيه ها]

 • نحوه تعيين رديف وبلوک درراستاي استعلام الکترونيکي گواهي دارايي [اطلاعيه ها]

 • حضورنمايندگان کانون استان درجلسه هماهنگي اجراي اخذالکترونيکي گواهي موضوع ماده 187دراداره امورمالياتي [اطلاعيه ها]

 • بررسي اخذالکترونيکي گواهي موضوع ماده 187ق .م.م توسط دفاتراسنادرسمي درجلسه کميسيون امورمالياتي کانون استان [اطلاعيه ها]

 • بررسي شيوه نامه افزايش ثبت رسمي معاملات املاک [اطلاعيه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 66و67 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • تغييرشماره حساب اسنادتک برگي [اطلاعيه ها]

 • نامه اداره کل ثبت اسنادواملاک استان درخصوص واريزنيم درصدمبلغ اسنادرسمي به حساب بانکي تازمان بارگذاري درسامانه ثبت آني [اطلاعيه ها]

 • اطلاعيه مالياتي درخصوص تمديدمهلت ماليات برارزش افزوده زمستان 1398 [اطلاعيه ها]

 • تعرفه حق التحريردفاتراسنادرسمي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 64و65 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • نظريات مشورتي دفترحقوقي کانون تهران درخصوص مسايل مرتبط بادفاترمطروحه دربودجه 1399 [اطلاعيه ها]

 • نامه اداره کل ثبت اسنادواملاک استان درخصوص واريزدرآمدحاصله ازفروش اوراق بهادار [اطلاعيه ها]

 • نحوه فعاليت دفاتراسنادرسمي استان تا28فروردين ماه 1399 [اطلاعيه ها]

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني براختصاص وام ضروري به دفاتراسنادرسمي [اطلاعيه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
  عنوان: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع
   
  عنوان مقاله: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مبحث اول: تخلفات پيش فروشنده ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  عدم تغييرهزينه استعلام ثبتي املاک
   
  به اطلاع همکاران عزيزميرساندهزينه استعلام ثبتي املاک به استنادقانون بودجه سال 99،نسبت به سال قبل تغييري نداشته وبراي املاک شهري 400000ريال واملاک غيرشهري200000ريال وصول ... [ ادامه ]
  تعرفه حق التحريردفاتراسنادرسمي
   
  دراجراي ماده 54قانون دفاتراسنادرسمي وکانون سردفتران ودفترياران بخشنامه تعرفه حق التحريربشرح فايل پيوستي که درروزنامه رسمي ،دوشنبه مورخ1399/1/25بشماره 21866منتشرشده ... [ ادامه ]
  اصلاح آيين نامه اجراي مفاداسنادرسمي لازم الاجرا
   
  به پيوست اصلاح آيين نامه اجراي مفاداسنادرسمي لازم الاجراوطرزرسيدگي به شکايت ازعمليات اجرايي سازمان ثبت اسنادواملاک کشورکه توسط رياست محترم قوه قضائيه ابلاغ گرديده است جهت ... [ ادامه ]
  اعلام دفترخانه 7تبريزمبني برجعلي بودن سنداجاره شماره50883مورخ 1398/7/1
   
  دانلودگزارش دفترخانه 7 تبريز مبني برجعلي بودن سند اجاره شماره50883 مورخ 98/7/1 دانلود فايل [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
   
   © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary