الحرص موقع في کثير العيوب طمع آدمي را به بسياري از خطاها گرفتار مي سازد حضرت علي عليه السلام غرر الحکم
 
Tabriz Notary  
 امروز چهارشنبه 13 اسفند 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 176 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
دعوت به مشارکت حداکثري همکاران درجمع آوري کمک هاي نقدي به ستادديه استان
ارائه آماراسناددولتي ،گواهي امضاء،اسنادتک برگي به همراه رسيدپرداخت 15درصددفتريارتوسط دفاترحوزه ثبتي تبريزتا27هرماه به کانون استان
اقدام کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص اطلاع رساني به مردم دررابطه بااسنادرسمي بانصب تابلوروان
دومين نشست روساي کانون هاي سردفتران و دفترياران غرب و شمالغرب کشوردر تبريز
دعوت به مشارکت حداکثري همکاران درجمع آوري کمک هاي نقدي به ستادديه استان

ارائه آماراسناددولتي ،گواهي امضاء،اسنادتک برگي به همراه رسيدپرداخت 15درصددفتريارتوسط دفاترحوزه ثبتي تبريزتا27هرماه به کانون استان

اقدام کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص اطلاع رساني به مردم دررابطه بااسنادرسمي بانصب تابلوروان

دومين نشست روساي کانون هاي سردفتران و دفترياران غرب و شمالغرب کشوردر تبريز 

عناوین برگزیده ...

دعوت به مشارکت حداکثري همکاران درجمع آوري کمک هاي نقدي به ستادديه استان
   
پيرونامه شماره 99/104/33156مورخ1399/11/24مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي دررابطه بامشارکت درجمع آوري ... [ ادامه ]
ارائه آماراسناددولتي ،گواهي امضاء،اسنادتک برگي به همراه رسيدپرداخت 15درصددفتريارتوسط دفاترحوزه ثبتي تبريزتا27هرماه به کانون استان
   
احتراماپيرو تصميمات حسابداري ثبت تبريز وهم چنين در اجراي دستورصورتجلسه مورخ 10/10/1399 کميسيون تقسيم اسناد دولتي چون ... [ ادامه ]
اقدام کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص اطلاع رساني به مردم دررابطه بااسنادرسمي بانصب تابلوروان
   
باتوجه به نيازمبرم مردم عزيزمان درخصوص اطلاع ازقوانين ومقررات مربوط به اسنادرسمي ودراجراي مصوبه هيات مديره ،درساختمان ... [ ادامه ]
دومين نشست روساي کانون هاي سردفتران و دفترياران غرب و شمالغرب کشوردر تبريز
   
دومين نشست مشترک دو روزه روساي کانونها ي سردفتران ودفترياران غرب و شمال غرب کشور با حضور دکتر عظيميان رئيس شوراي عالي ... [ ادامه ]
اهم صحبت هاي رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي دردومين جلسه مجازي معاونت محترم اموراسنادسازمان ثبت اسنادواملاک باروساواعضاي هيات مديره کانونهاي سردفتران ودفترياران کشور
   
اهم صحبتهاي آقاي محمود حسن زاده رياست محترم کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي در دومين جلسه مجازي معاونت ... [ ادامه ]
نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برتکميل وارائه اصل ولوح فشرده فرم هاي پيوستي تاتاريخ 1399/11/13به اداره محترم حفاظت واطلاعات اداره کل ثبت استان
   
دراجراي نامه شماره 99/104/29438مورخ 1399/10/23مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان مقتضي است همکاران محترم اطلاعات سران ... [ ادامه ]
دعوت ازهمکاراني که بامراکزعلمي ودانشگاهي درارتباط هستند
   
بدينوسيله ازکليه همکاران محترم که بامراکزعلمي ودانشگاهي درارتباط هستنددعوت ميشودجهت همفکري وتبادل نظر،تاروزسه شنبه مورخ ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • دفاتري که دستگاه کارتخوان آنهاتوسط شرکت سامان کيش جمع آوري شده مراتب رابه کانون استان اطلاع دهند [اطلاعيه ها]

 • ماخذ محاسبه حق‌الثبت از تاريخ 27 اسفند 1399، 27 درصد خواهد بود [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • پيام تسليت هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي به‌مناسبت درگذشت ابوي رييس سازمان ثبت [اخبار]

 • دفاتراسنادرسمي هنگام تنظيم سند، صدور اجراييه و پذيرش اجراييه مي بايست نرخ سودتسهيلات بانکي اعلام شده ازسوي بانک مرکزي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت کنند [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • پرداخت وامهاي صندوق قرض الحسنه دوره دوم رديفهاي 83و84 [نوبت بندي اعضاي صندوق]

 • نامه رياست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص مشکلات مربوط به پرداخت هزينه هاي اسنادتک برگي دردفاتراسنادرسمي استان [اطلاعيه ها]

 • دعوت به مشارکت حداکثري همکاران درجمع آوري کمک هاي نقدي به ستادديه استان [اطلاعيه ها]

 • ارائه آماراسناددولتي ،گواهي امضاء،اسنادتک برگي به همراه رسيدپرداخت 15درصددفتريارتوسط دفاترحوزه ثبتي تبريزتا27هرماه به کانون استان [اطلاعيه ها]

 • اقدام کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص اطلاع رساني به مردم دررابطه بااسنادرسمي بانصب تابلوروان [اخبار]

 • دومين نشست روساي کانون هاي سردفتران و دفترياران غرب و شمالغرب کشوردر تبريز [اخبار]

 • اهم صحبت هاي رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي دردومين جلسه مجازي معاونت محترم اموراسنادسازمان ثبت اسنادواملاک باروساواعضاي هيات مديره کانونهاي سردفتران ودفترياران کشور [اطلاعيه ها]

 • پخش زنده نشست روساي کانون هاي استانهاي آذربايجان شرقي،غربي،اردبيل ،کرمانشاه،کردستان و زنجان باحضور آقاي عظيميان رياست محترم شوراي عالي کانون ها و جوامع کشور [اطلاعيه ها]

 • اطلاعيه تکميلي درخصوص نحوه وشرايط ارسال مدارک همکاران به اداره محترم کل ثبت اسنادواملاک استان [اطلاعيه ها]

 • شماره حساب اداره محترم امورمالياتي جهت واريزبانکي ماليات نقل وانتقال وسائط نقليه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • اطلاعيه تکميلي کميسيون تقسيم اسناددولتي [اطلاعيه ها]

 • نامه مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برتکميل وارائه اصل ولوح فشرده فرم هاي پيوستي تاتاريخ 1399/11/13به اداره محترم حفاظت واطلاعات اداره کل ثبت استان [اطلاعيه ها]

 • دعوت ازهمکاراني که بامراکزعلمي ودانشگاهي درارتباط هستند [اطلاعيه ها]

 • اطلاعيه واحد فناوري و اطلاعات کانون سردفتران و دفترياران تهران [اطلاعيه ها]

 • اولين جلسه کارگروه مشترک کانون بانمايندگان محترم اداره کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • تاکيدبرارائه آمارتحريراسناددولتي دفاترشهرتبريز [اطلاعيه ها]

 • ارزش معاملاتي اتومبيل هاي داخلي و وارداتي جهت اجرا در سال 1400 و 2021 [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • تاکيدمديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي مبني برارسال الکترونيکي وحذف ارائه فيزيکي آمارماهانه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • پيام تبريک و گزارش سالانه رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي به مناسبت نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمي [اخبار]

 • استعلام شعبه ششم اجراي احکام مدني دادگستري تبريز [اطلاعيه ها]

 • تغييرشماره حسابهاي اداره پست اسنادتک برگي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  بحث مختصري درموردضرورت صدورقبوض اقساطي
   
  بنام خدا.چندروزقبل در کانال تلگرامي سردفتران آذربايجان در خصوص قبوض اقساطي بحثي صورت گرفت که بعضي از دوستان معتقدند در مواقعي که موجر يا دائن يا طلبکار شماره حساب بانکي ... [ ادامه ]
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  ماخذ محاسبه حق‌الثبت از تاريخ 27 اسفند 1399، 27 درصد خواهد بود
   
  با توجه به درج مصوبه شماره 142168/ت58241 ه هيات وزيران در روزنامه رسمي مورخ 1399/12/11 زمان اجراي محاسبه حق الثبت موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم 27 اسفند ... [ ادامه ]
  دفاتراسنادرسمي هنگام تنظيم سند، صدور اجراييه و پذيرش اجراييه مي بايست نرخ سودتسهيلات بانکي اعلام شده ازسوي بانک مرکزي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت کنند
   
  دفاتراسنادرسمي هنگام تنظيم سند، صدور اجراييه و پذيرش اجراييه مي بايست نرخ سودتسهيلات بانکي اعلام شده ازسوي بانک مرکزي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت کنند.دانلودفايل [ ادامه ]
  شماره حساب اداره محترم امورمالياتي جهت واريزبانکي ماليات نقل وانتقال وسائط نقليه
   
  به اطلاع ميرساندهمکاران محترم ميتوانندازطريق شماره حساب 2110111146003اداره محترم امورمالياتي جهت واريزماليات نقل وانتقال وسائط نقليه درزمان قطعي سامانه وياکسري پرداختي ... [ ادامه ]
  ارزش معاملاتي اتومبيل هاي داخلي و وارداتي جهت اجرا در سال 1400 و 2021
   
  ارزش معاملاتي اتومبيل هاي داخلي و وارداتي جهت اجرا در سال 1400 و2021.دانلودفايل [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
   
   © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary