حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال و قال: أفضلکم إيماناً أحسنکم أخلاقاً. عبادت هفت جزء دارد که با فضيلت ترين آنها به دست آوردن حلال است. و فرمودند با ايمان ترين شما خوش اخلاق ترين شماست.
 
Tabriz Notary  
 امروز پنجشنبه 1 مهر 1400

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 339 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند.
بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو
سخنگوي محترم قوه قضائيه؛نامه دادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودرومغايربابخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده وتفسيرقانون عادي صرفادرصلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
پايگاه خبري اقتصادآينده؛ارسال آنلاين آماردفاتربه اداره امورمالياتي
محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند.

بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو

سخنگوي محترم قوه قضائيه؛نامه دادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودرومغايربابخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده وتفسيرقانون عادي صرفادرصلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد.

پايگاه خبري اقتصادآينده؛ارسال آنلاين آماردفاتربه اداره امورمالياتي 

عناوین برگزیده ...

محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند.
   
سران محترم دفاتر اسناد رسمي استان آذربايجان شرقيبا سلام و تحيات احتراماً در پي صدور نامه دادستان محترم کل کشور و سؤالات ... [ ادامه ]
بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو
   
بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم ... [ ادامه ]
دعوت ازهمکاران به حضوردربرگزاري جلسه هم انديشي پيرامون مسائل ومشکلات جاري دفاتراسنادرسمي
   
ازهمکاران محترم دفاتراسنادرسمي دعوت ميشوددرجلسه اي که درروزشنبه مورخ 1400/6/27بارعايت پروتکل هاي بهداشتي ودرفضاي ... [ ادامه ]
سخنگوي محترم قوه قضائيه؛نامه دادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودرومغايربابخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده وتفسيرقانون عادي صرفادرصلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
   
خداييان در پاسخ به سئوالي در مورد مباحثي که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار يا عدم اعتبار آن در محافل حقوقي و رسانه اي ... [ ادامه ]
پايگاههاي خبري نداي بي صدا،آساخبر،روزنامه مهدتمدن وعجبشير؛واکسيناسيون سردفتران ودفترياران آذربايجان شرقي به زودي انجام مي شود.
   
به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي به نقل ازمحمودحسن زاده رياست کانون استان، اين کانون ... [ ادامه ]
پايگاه خبري اقتصادآينده؛ارسال آنلاين آماردفاتربه اداره امورمالياتي
   
درراستاي دولت الکترونيک و تدابير ستاد کرونا صورت گرفت؛ارسال آنلاين آماردفاتربه اداره امورمالياتيرياست کانون سردفتران و ... [ ادامه ]
برگزاري آزمون دفترياري
   
آزمون دفتر ياري روز جمعه مورخ 26/6/1400 رأس ساعت 9 صبح در کانون سردفتران و دفترياران استان مربوطه برگزار خواهد شد.به ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • نحوه صدوراجرائيه درباره بانک هاوموسسات اعتباري ادغامي دربانک سپه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند. [اخبار]

 • بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • دعوت به مشارکت همکاران درکميته پارلماني کانون استان [اطلاعيه ها]

 • دعوت ازهمکاران به حضوردربرگزاري جلسه هم انديشي پيرامون مسائل ومشکلات جاري دفاتراسنادرسمي [اطلاعيه ها]

 • نامه رياست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص نحوه تنظيم اسنادخودرودرصورت عدم صدورتاييديه نقل وانتقال ازطرف راهنمايي ورانندگي [اطلاعيه ها]

 • سخنگوي محترم قوه قضائيه؛نامه دادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودرومغايربابخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده وتفسيرقانون عادي صرفادرصلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد. [اخبار]

 • واگذاري کفالت دفترخانه به دفترياران واجدشرايط همان دفترخانه [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • اطلاعيه شماره يک ؛اعلام برنامه واکسيناسيون همکاران سردفتر و دفتريار اول تبريز [اطلاعيه ها]

 • پايگاههاي خبري نداي بي صدا،آساخبر،روزنامه مهدتمدن وعجبشير؛واکسيناسيون سردفتران ودفترياران آذربايجان شرقي به زودي انجام مي شود. [اخبار]

 • پايگاه خبري اقتصادآينده؛ارسال آنلاين آماردفاتربه اداره امورمالياتي [اخبار]

 • برگزاري آزمون دفترياري [اطلاعيه ها]

 • قابل توجه دفاتراسنادرسمي شهرتبريز؛تحقق ارسال الکترونيک آماراسنادبه اداره امورمالياتي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • برگزاري آزمون اختباردفترياري دراواسط هفته آتي [اطلاعيه ها]

 • فعاليت دفاتر اسناد رسمي در تمام روزهاي هفته/ پنجشنبه‌ها تعطيل نيست [اطلاعيه ها]

 • نامه سرپرست دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي درخصوص دستورالعمل اجراي راي وحدت رويه 794 ديوان عالي کشور [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • ليست مراکز درماني طرف قرارداد کانون سردفتران و دفترياران در استان آذربايجان شرقي [مراکز درماني طرف قرارداد]

 • تعطيلي دفاتر اسناد رسمي از25 تا30 مرداد 1400 [اطلاعيه ها]

 • دومين نشست هيئت مديره با نمايندگان کانون در شهرستان ها با حضور مسئولين محترم اداره کل ثبت استان [اخبار]

 • استعلام ازسازمان جنگل ها،مراتع وآبخيزداري صرفابصورت الکترونيکي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • معتبر شناخته شدن گواهي پايانکار صادره دهياري‌ها جهت استعلام اتوماسيون دارايي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • دستورالعمل اجراي راي وحدت رويه 794ديوان عالي کشور [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • ارائه اطلاعات دفترياران دوم وکارکنان دفاترجهت اجراي طرح واکسيناسيون [اطلاعيه ها]

 • در غم از دست دادن مردي بزرگ مرحوم "محمد عظيميان"، رئيس شوراي عالي کانون هاوجوامع سردفتري کشورونايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران تهران به سوگ نشسته‌ايم. [اخبار]

 • دستورالعمل درخواست سند مالکيت [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  بحث مختصري درموردضرورت صدورقبوض اقساطي
   
  بنام خدا.چندروزقبل در کانال تلگرامي سردفتران آذربايجان در خصوص قبوض اقساطي بحثي صورت گرفت که بعضي از دوستان معتقدند در مواقعي که موجر يا دائن يا طلبکار شماره حساب بانکي ... [ ادامه ]
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  نحوه صدوراجرائيه درباره بانک هاوموسسات اعتباري ادغامي دربانک سپه
   
  نحوه صدوراجرائيه درباره بانک هاوموسسات اعتباري ادغامي دربانک سپه.دانلودفايل [ ادامه ]
  بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو
   
  بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص عدم نياز به اخذ برگ تاييده نقل وانتقال درهنگام تنظيم سند قطعي خودرو.دانلودفايل [ ادامه ]
  واگذاري کفالت دفترخانه به دفترياران واجدشرايط همان دفترخانه
   
  واگذاري کفالت دفترخانه به دفترياران واجدشرايط همان دفترخانه.دانلودفايل [ ادامه ]
  قابل توجه دفاتراسنادرسمي شهرتبريز؛تحقق ارسال الکترونيک آماراسنادبه اداره امورمالياتي
   
  به اطلاع همکاران محترم مي رساند پيرو جلسات برگزار شده هيات مديره کانون استان آذربايجان شرقي با اداره کل امور مالياتي استان و تصميمات متخذه در خصوص ارسال الکترونيکي آمار ... [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2021
   
   © 2021 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary IT