هفته بسيج گرامي باد
 
Tabriz Notary  
 امروز پنجشنبه 6 آذر 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 106 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
 
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره محترم کل ثبت اسنادواملاک استان دررابطه باپرداخت آنلاين عوارض وسائط نقليه واستعلام الکترونيک اموال غيرمنقول ازشهرداري
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان مبني برارسال نظرات همکاران دررابطه باصدوراجرائيه ونيزپذيرش صدوراجرائيه مفاداسنادلازم الاجرا
اطلاعيه کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص نحوه فعاليت دفاترازابتداي آذرماه
تاکيدبررعايت حقوق دفاترمستقردراماکن باکاربري مسکوني درديداربامديرکل محترم امورحقوقي شهرداري تبريز
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره محترم کل ثبت اسنادواملاک استان دررابطه باپرداخت آنلاين عوارض وسائط نقليه واستعلام الکترونيک اموال غيرمنقول ازشهرداري

درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان مبني برارسال نظرات همکاران دررابطه باصدوراجرائيه ونيزپذيرش صدوراجرائيه مفاداسنادلازم الاجرا

اطلاعيه کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص نحوه فعاليت دفاترازابتداي آذرماه

تاکيدبررعايت حقوق دفاترمستقردراماکن باکاربري مسکوني درديداربامديرکل محترم امورحقوقي شهرداري تبريز 

عناوین برگزیده ...

درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره محترم کل ثبت اسنادواملاک استان دررابطه باپرداخت آنلاين عوارض وسائط نقليه واستعلام الکترونيک اموال غيرمنقول ازشهرداري
   
کانون سردفتران ودفترياران درنامه اي خطاب به اداره محترم کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي جهت رفاه حال مردم ... [ ادامه ]
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان مبني برارسال نظرات همکاران دررابطه باصدوراجرائيه ونيزپذيرش صدوراجرائيه مفاداسنادلازم الاجرا
   
دراجراي مصوبه هيات مديره کانون استانازکليه همکاران محترم درخواست ميگرددپيشنهادات ،انتقادات ومشکلات خودرادررابطه ... [ ادامه ]
اطلاعيه کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص نحوه فعاليت دفاترازابتداي آذرماه
   
به اطلاع همکاران بزرگوارميرساندپيروبخشنامه رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشورازابتداي آذرماه سال 99دفاتراسنادرسمي ... [ ادامه ]
تاکيدبررعايت حقوق دفاترمستقردراماکن باکاربري مسکوني درديداربامديرکل محترم امورحقوقي شهرداري تبريز
   
آقايان محمودحسن زاده وحاتم زاده بخشايش ،رياست وخزانه دارکانون استان بنمايندگي ازهيات مديره کانون درديداربادکترهاشم ... [ ادامه ]
اطلاعيه تکميلي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص آمارماهانه اسنادتنظيمي
   
به اطلاع همکاران محترم در سطح استان مي رساند با استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در سامانه ثبت آني ، ارسال آمار ماهانه به ... [ ادامه ]
اطلاعيه اوليه کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص آمارماهانه آبان ماه 99وماههاي آتي
   
به اطلاع همکاران محترم مي رساندباتوجه به پيگيري و درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان و تاکيد مديرکل محترم ثبت ... [ ادامه ]
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره کل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برحذف ارسال فيزيکي آماراسنادمنقول وغيرمنقول به اداره امورمالياتي وارسال الکترونيک آمارمزبوربااستفاده ازظرفيت سامانه ثبت آني
   
درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره کل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برحذف ارسال فيزيکي ... [ ادامه ]
 
 

آخرین عناوین ...

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره محترم کل ثبت اسنادواملاک استان دررابطه باپرداخت آنلاين عوارض وسائط نقليه واستعلام الکترونيک اموال غيرمنقول ازشهرداري [اطلاعيه ها]

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان مبني برارسال نظرات همکاران دررابطه باصدوراجرائيه ونيزپذيرش صدوراجرائيه مفاداسنادلازم الاجرا [اطلاعيه ها]

 • پرداخت هزينه ويزيت پزشکان ازطريق کانون استان [امور بيمه و خدمات درماني]

 • اطلاعيه کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص نحوه فعاليت دفاترازابتداي آذرماه [اطلاعيه ها]

 • تاکيدبررعايت حقوق دفاترمستقردراماکن باکاربري مسکوني درديداربامديرکل محترم امورحقوقي شهرداري تبريز [اطلاعيه ها]

 • اطلاعيه تکميلي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص آمارماهانه اسنادتنظيمي [اطلاعيه ها]

 • اطلاعيه اوليه کانون سردفتران ودفترياران استان درخصوص آمارماهانه آبان ماه 99وماههاي آتي [اطلاعيه ها]

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره کل محترم ثبت اسنادواملاک استان مبني برحذف ارسال فيزيکي آماراسنادمنقول وغيرمنقول به اداره امورمالياتي وارسال الکترونيک آمارمزبوربااستفاده ازظرفيت سامانه ثبت آني [اطلاعيه ها]

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ازاداره کل امورمالياتي استان مبني براجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري واستردادماليات هاي ماخوذه ازهمکاران ازمحل ده درصدواريزي به حساب کانون سردفتران ودفترياران [اطلاعيه ها]

 • درخواست مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي ازواحدهاي ثبتي مربوطه درخصوص پيشنهاداعمال ماده 32ويا42قانون دفاتراسنادرسمي براي دفاتري که مبادرت به تغييروياکاهش مبلغ حق التحريراسنادمي نمايند. [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • درخواست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برارسال الکترونيک آمارماهانه اسنادبه اداره ثبت مربوطه [اطلاعيه ها]

 • فراهم شدن امکان ثبت نام ثنا توسط دفاتراسنادرسمي براي متقاضيان دريافت خدمات صدور اجراييه توسط دفاتر اسناد رسمي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • موافقت شهردارمحترم کلانشهرتبريزبااستعلام الکترونيک نقل وانتقال املاک [اطلاعيه ها]

 • تاکيدسازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورمبني بررعايت مفادقانون مجازات قاچاق اسلحه وآيين نامه اجرائي آن درزمان تنظيم سندنسبت به سلاح شکاري [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • تاکيداداره کل اموراسنادوسردفتران درخصوص لزوم توزيع اسناددولتي بارعايت سقف مقررتوسط کميسيون تقسيم اسناد [اطلاعيه ها]

 • برگزاري ششمين جلسه ازجلسات کارگروه علمي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • تاکيدکانون سردفتران ودفترياران تهران مبني برمحاسبه واخذ حق التحريراوراق ونفرات اضافه ذيل اسنادتنظيمي [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • ارجاع نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص تعيين حق الزحمه ارسال الکترونيک استعلام دارايي به سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورتوسط اداره کل ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي [اطلاعيه ها]

 • تغييرتعرفه پستي اسنادمالکيت [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • ارسال نظرات وپيشنهادات کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص بخشنامه سقف حق التحريراسنادبه سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشور [اطلاعيه ها]

 • طرح وپيگيري کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درخصوص موضوعات مرتبط بادفاتراسنادرسمي درديداربانمايندگان امورمالياتي استان [اطلاعيه ها]

 • تاکيدکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برنظارت وجلوگيري ازنقض بخشنامه ابلاغي سقف سالانه حق التحريراسناد [اطلاعيه ها]

 • نامه کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي مبني برتعيين حق الزحمه ارسال الکترونيک استعلام امورمالياتي [اطلاعيه ها]

 • مبلغ،شماره حساب وشناسه استعلام ثبت شرکتها [آخرين قوانين و بخشنامه ها]

 • انعقادتفاهم نامه همکاري فيمابين کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي وکميته امدادامام خميني(ره) [اطلاعيه ها]

 •  
   

         آخرين مقالات ارائه شده ...

  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي
   
  تفاوت وصيت عهدي با وصيت تمليکي جهت استفاده کاربردي همکاران محترم در تشخيص وصيت عهدي با وصيت تمليکي يادآوري موارد ذيل مفيد خواهد بود: نکته مهم پاسخ به سوال پاياني ... [ ادامه ]
  جواز تنظيم سند در صورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي از تخلفات ساختماني باشد.
   
  عنوان مقاله: جوازتنظيم سنددرصورتي که پاسخ استعلام شهرداري حاکي ازتخلفات ساختماني باشد نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز سوال:در صورتي که پاسخ استعلام ... [ ادامه ]
  بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر
   
  عنوان مقاله: بررسي وضعيت نسخ چاپي در سيستم سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني) ودفتر الکترونيک سردفتر نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مقدمه:سامانه ... [ ادامه ]
  عنوان: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع
   
  عنوان مقاله: تخلفات پيش فروشنده و پيش خريدار و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با موضوع نويسنده: احد حسينعليزاده جم سردفتر 108 تبريز مبحث اول: تخلفات پيش فروشنده ... [ ادامه ]
   
   

         آخرين قوانين و بخشنامه ها ...

  درخواست مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي ازواحدهاي ثبتي مربوطه درخصوص پيشنهاداعمال ماده 32ويا42قانون دفاتراسنادرسمي براي دفاتري که مبادرت به تغييروياکاهش مبلغ حق التحريراسنادمي نمايند.
   
  درخواست مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي ازواحدهاي ثبتي مربوطه درخصوص پيشنهاداعمال ماده 32ويا42قانون دفاتراسنادرسمي براي دفاتري که مبادرت به تغييروياکاهش ... [ ادامه ]
  فراهم شدن امکان ثبت نام ثنا توسط دفاتراسنادرسمي براي متقاضيان دريافت خدمات صدور اجراييه توسط دفاتر اسناد رسمي
   
  فراهم شدن امکان ثبت نام ثنا توسط دفاتراسنادرسمي براي متقاضيان دريافت خدمات صدور اجراييه توسط دفاتر اسناد رسمي(بهمراه راهنماي ايجادکاربري درسامانه ثنا).دانلودفايل [ ادامه ]
  تاکيدسازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورمبني بررعايت مفادقانون مجازات قاچاق اسلحه وآيين نامه اجرائي آن درزمان تنظيم سندنسبت به سلاح شکاري
   
  تاکيدسازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورمبني بررعايت مفادقانون مجازات قاچاق اسلحه وآيين نامه اجرائي آن درزمان تنظيم سندنسبت به سلاح شکاري.دانلودفايل [ ادامه ]
  تاکيدکانون سردفتران ودفترياران تهران مبني برمحاسبه واخذ حق التحريراوراق ونفرات اضافه ذيل اسنادتنظيمي
   
  تاکيدکانون سردفتران ودفترياران تهران مبني برمحاسبه واخذ حق التحريراوراق ونفرات اضافه ذيل اسنادتنظيمي.دانلودفايل [ ادامه ]
   
      صفحه اصلی
      پست الکترونیکی
      کنترل پنل
      اسناد رسمی آذربایجان شرقی
      تماس با ما


    کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
   
   © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
    Website Developed by EAZ-Notary